Агенция за регионално развитие

с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

032 902 399

Интервю с Велизар Петров, Изпълнителен директор

               

Как да постигнеш успех - много е просто!
Избери да правиш нещо, което харесваш и което ти носи удоволствие. Квалифицирай се!
Заобиколи се с най-добрите хора в областта и след това се ЗАБАВЛЯВАЙ от работата!

АРР БЦ МСП
(Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия)
е вече 20 години вашият партньор в областта на:

  • регионалното развитие ,
  • подобряването на икономическата среда,
  • изграждането на местни механизми за развитие и подпомагане на бизнес-сектора (микро, малки и средни предприятия), администрацията (национална, регионална, места и общинска) и неправителствения сектор (гражданското общество).

АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални, областни и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи.

АРР БЦ МСП - Пловдив е регистрирана като нестопанска организация през м. февруари 1996 г. и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Сред съучредителите, членовете и почетните членове на  АРР БЦ МСП - Пловдив са общини, работодателски организации, университети, фирми и физически лица като:

АРР БЦ МСП Пловдив е член на:

  • БАРДА (Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове)
  • ENGINE (European Network for Green Infrastructure Knowledge and Experience)
  • участва в координация и съвместна дейност с европейски мрежи като - EVTA (European Vocational Training Association),  EURANEC (за регион Пловдив)

И да - ние не сме първи, но се стараем повече! :)

Post date: Ср., 05/31/2017 - 13:32
Comments: 0

STOB regions – Succession and Transfer of Business –

Call for Tender

 

Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises  as a project partner in PGI02268 - STOB regions – Succession and Transfer of Business has published the follow Call for Tender according the Term of References enclosed.

All offers have to be send to the attention of Mr. VelizarPetrov at rdaplovdiv@gmail.com till 20/06/2017

Post date: Вт., 04/11/2017 - 10:26
Comments: 0

Проект TeamMate 360,

с финансовата подкрепа на Програма Еразъм +             

Post date: Пет., 04/07/2017 - 17:14
Comments: 0

Проект NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES (NETWORLD)

Post date: Вт., 04/06/2017 - 16:29
Comments: 0

Проект INNOGROW, съ-финансиран по програма INGTERREG EUROPE