За Нас

АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални, областни и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи

Проекти

INSiGHTS

Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравостловен туризим

STOB Regions

Приемственост и трансфер на бизнес в регионите.

MINERVA

МЛАДЕЖИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО [MINERVA]

Позволете ни да Ви помогнем

Нашите услуги

Новини

РАБОТНА СРЕЩА В ХАСКОВО

На 17 декември 2018 година, в Хасково, пред представители на министерства, областни и общински администрации, работодателски организации, научни институции, ръководни органи на оперативните програми, медии и др., бе представен напредъкът по проект

Научете повече

ТРАНСФЕРЪТ НА БИЗНЕС – ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

На 17 декември 2018 година, в Хасково, пред представители на министерства, областни и общински администрации, работодателски организации, научни институции, ръководни органи на оперативните програми, медии и др., бе представен напредъкът по проект

Научете повече

INSIGHTS 4-TИ ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

  ПАРТНЬОРИТЕ ПО INSIGHTS ОБСЪЖДАТ МАРКЕТИНГА ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ИНТЕГРИРАНАТА СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  Партньорите по проекта се срещнаха на 5-ото заседание на Управителния комитет и 7-та тематична среща. Срещата се

Научете повече

Имате въпроси?

Направете запитване

Само изпратете вашите детайли и ние ще се свържем с вас скоро. Нашият екип ще ви помогне да разберете какво ви е необходимо!

Понеделник - Петък, 9am to 5pm
Събота - Неделя, затворено

Нашите партньори