За Нас

АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални, областни и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи

Обучения

Проекти

INSiGHTS

Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравостловен туризим

STOB Regions

Приемственост и трансфер на бизнес в регионите.

MINERVA

МЛАДЕЖИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО [MINERVA]

PRO-ENERGY

PRO-ENERGY - подобряване енергийната ефективност на обществените сгради

BG16RFOP002-2.010-0002

„Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони”

CULT Training

СТРУКТУРИРАН КУРС ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ

Програма на ЕС ЕРАЗЪМ+

START UP

Проектът „Стартиране за развитие“ (START UP) се фокусира върху концепцията за интелигентни градове / села

Новини

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Велизар Петров, изпълнителен директор и член на УС на АРР с БЦ за МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия), и Александър Тонков, член на УС на АРР с БЦ за МСП, се включиха днес в обществени

Научете повече

ОБУЧЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ МЕНИДЖЪРИ

Велизар Петров и Александър Тонков  от Агенцията за регионално развитие с бизнес център за МСП Пловдив участваха в обучение по проект „Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС

Научете повече

ТУРИЗМЪТ – ПРИОРИТЕТ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Днес, в Областна администрация Пловдив, се срещнаха на работна среща Петър Петров, заместник областен управител на област Пловдив, Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и ср

Научете повече

Позволете ни да Ви помогнем

Нашите услуги

Имате въпроси?

Направете запитване

Само изпратете вашите детайли и ние ще се свържем с вас скоро. Нашият екип ще ви помогне да разберете какво ви е необходимо!

Понеделник - Петък, 9am to 5pm
Събота - Неделя, затворено

Нашите партньори