Агенция за регионално развитие

с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

032 902 399

Интервю с Велизар Петров, Изпълнителен директор

               

Как да постигнеш успех - много е просто!
Избери да правиш нещо, което харесваш и което ти носи удоволствие. Квалифицирай се!
Заобиколи се с най-добрите хора в областта и след това се ЗАБАВЛЯВАЙ от работата!

АРР БЦ МСП
(Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия)
е вече 20 години вашият партньор в областта на:

  • регионалното развитие ,
  • подобряването на икономическата среда,
  • изграждането на местни механизми за развитие и подпомагане на бизнес-сектора (микро, малки и средни предприятия), администрацията (национална, регионална, места и общинска) и неправителствения сектор (гражданското общество).

АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални, областни и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи.

АРР БЦ МСП - Пловдив е регистрирана като нестопанска организация през м. февруари 1996 г. и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Сред съучредителите, членовете и почетните членове на  АРР БЦ МСП - Пловдив са общини, работодателски организации, университети, фирми и физически лица като:

АРР БЦ МСП Пловдив е член на:

  • БАРДА (Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове)
  • ENGINE (European Network for Green Infrastructure Knowledge and Experience)
  • участва в координация и съвместна дейност с европейски мрежи като - EVTA (European Vocational Training Association),  EURANEC (за регион Пловдив)

И да - ние не сме първи, но се стараем повече! :)

Post date: Вт., 04/11/2017 - 10:26
Comments: 0

Проект TeamMate 360,

с финансовата подкрепа на Програма Еразъм +             

Post date: Пет., 04/07/2017 - 17:14
Comments: 0

Проект NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES (NETWORLD)

Post date: Вт., 04/06/2017 - 16:29
Comments: 0

Проект INNOGROW, съ-финансиран по програма INGTERREG EUROPE

Post date: Ср., 04/05/2017 - 13:10
Comments: 0
INSiGHTS

On 28,29 and 30th March in Frankfurt (Oder) was held the kick-off meeting between partners involved in the project INSiGHTS.