Новини

РАБОТНА СРЕЩА В ХАСКОВО

На 17 декември 2018 година, в Хасково, пред представители на министерства, областни и общински администрации, работодателски организации, научни институции, ръководни органи на оперативните програми, медии и др., бе представен напредъкът по проект.....

Научете повече

ТРАНСФЕРЪТ НА БИЗНЕС – ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

На 17 декември 2018 година, в Хасково, пред представители на министерства, областни и общински администрации, работодателски организации, научни институции, ръководни органи на оперативните програми, медии и др., бе представен напредъкът по проект.....

Научете повече

INSIGHTS 4-TИ ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

  ПАРТНЬОРИТЕ ПО INSIGHTS ОБСЪЖДАТ МАРКЕТИНГА ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ИНТЕГРИРАНАТА СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  Партньорите по проекта се срещнаха на 5-ото заседание на Управителния комитет и 7-та тематична среща. Срещата се.....

Научете повече

УНАСЛЕДЯВАНЕТО И ТРАНСФЕРЪТ НА БИЗНЕС В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Унаследяването и трансферът на бизнес в селските райони бе темата, която обсъждаха партньорите по време на 7-тата партньорска среща по проект “STOB Regions - Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма ИНТЕРРЕГ Европа”. Тя се .....

Научете повече

ТРАНСФЕРЪТ НА БИЗНЕС – ЧАСТ ОТ ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ

Вече все повече семейни фирми започват да разбират, че трансферът и унаследяването на бизнес не е еднократен акт, а процес, част от фирмената стратегия. Това стана ясно на регионалната среща по проект STOB regions, която се състоя на 5 декември в Пло.....

Научете повече

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ БИЗНЕС НЕ ЗНАЕ КАКВО Е „БАВЕН ТУРИЗЪМ“

„Бавният, зелен и здравословен туризъм не е познат, не е понятен за голяма част от туристическия бизнес, който често го обвързва със СПА и уелнес-туризма“ – това споделиха участници в регионалната среща по  проект „INSiGHTS – интегрирани стр.....

Научете повече