Новини

ВИНЕНИЯТ ТУРИЗЪМ В ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

Що е винен туризъм, виненият туризъм в Тракийския туристически район (ТТР), какъв продукт се предлага, кой го предлага и за кого бяха част от въпросите, дискутирани днес в офиса на ТТР. Това стана по време на фокус група, организирана от Гавраил Гавр.....

Научете повече

ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ

Представители на Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия взеха участие в първото регионално събитие за област Пловдив на тема: „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 20.....

Научете повече

Как да предпазим себе си и околните от коронавирус COVID-19

Здравното министерство публикува брошура с инструкции "Как да предпазим себе си и околните от коронавируса". Как да предпазим себе си и околните .....

Научете повече

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Днес, на заседание на ОСУЕР (Областния съвет за устойчиво енергийно развитие към Областна администация – Смолян), изпълнителният директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пло.....

Научете повече

ТРАНСФЕРЪТ И УНАСЛЕДЯВАНЕТО НА БИЗНЕС - ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2020-2021

Планът за действие на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив) за оптимизиране на Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятоя 2014-2020 в сферата на т.....

Научете повече

БИЗНЕС СРЕЩИ В ПЛОВДИВ ПО ВРЕМЕ НА АГРА 2020

Екипът на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив) участва в В2В срещи, в рамките на проект BALKANET, по програма Балкани-Средиземно море.Участието бе по покана на Несрин Донев.....

Научете повече