Новини

СЪГЛАСУВАНА Е КОНЦЕПЦИЯ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОЕКТ STOB REGIONS

„В България няма специфична дефиниция и конкретни проучвания относно семейния бизнес, както и специфични инструменти и организации за подпомагане на унаследяването и трансферирането на семеен бизнес“ – каза днес Велизар Петров, изпълнителен дирек.....

Научете повече

INSIGHTS 6-TИ ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ INSIGHTS БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В СЪРЦЕТО НА СЛОВЕНИЯ  Партньорите се срещнаха за последен път в рамките на проекта INSiGHTS в Словения. Заключителното събитие, организирано от Центъра за развитие на Сърцето на С.....

Научете повече

АРРБЦМСП С ПОГЛЕД КЪМ ОБЩЕСТВО 5.0

Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (АРРБЦМСП) вече гледа напред в бъдещето – от Индустрия 4.0 към Общество 5.0. За да бъдат в крак с новостите, Велизар Петров – изпълнителен .....

Научете повече

РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ПО ИСИС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ

На 05.06.2019 г. в Областна администрация – Пловдив се проведе Регионална среща във връзка с изпълнението на Плана за действие по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. (ИСИС) за 2019 г. В срещата участваха 4.....

Научете повече

INSIGHTS: Заключително събитие, 8-ма Тематична среща, 6-та среща на Управителния комитет

В изпълнение на проекта INSIGHTS "Интегрирани стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм" по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г. през май 2019 г. в Лития и Любляна, Словения се проведе осемата тематич.....

Научете повече

УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА БИЗНЕС – ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

(Представят предварителна концепция за българския план за действие относно унаследяването и трансфера на бизнес) Деветата междурегионална среща по проект STOB regions се проведе на 22 и 23 май 2019г. в Берлин, Германия, и бе организирана от EMF.....

Научете повече