Новини

ТУРИЗМЪТ – ПРИОРИТЕТ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Днес, в Областна администрация Пловдив, се срещнаха на работна среща Петър Петров, заместник областен управител на област Пловдив, Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и ср.....

Научете повече

СЕМЕЙНИТЕ ФИРМИ - ФОКУС НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Семейните фирми да влязат като отделна категория за финансиране в документите за новия програмен период апелира Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предп.....

Научете повече

ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕГИОН ПЛОВДИВ Е ВЕЧЕ ОДОБРЕН

Вече е одобрен Планът за действие (2020-2021) на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия за регион Пловдив. Той е разработен в рамките на проект “STOB regions - Приемственост и трансфер на бизн.....

Научете повече

ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН – ЕДИН ОТ ДЕВЕТТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНА В БЪЛГАРИЯ

Организацията за управление на Тракийски туристически район е част от Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристич.....

Научете повече

ВИНЕНИЯТ ТУРИЗЪМ В ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

Що е винен туризъм, виненият туризъм в Тракийския туристически район (ТТР), какъв продукт се предлага, кой го предлага и за кого бяха част от въпросите, дискутирани днес в офиса на ТТР. Това стана по време на фокус група, организирана от Гавраил Гавр.....

Научете повече

ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ

Представители на Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия взеха участие в първото регионално събитие за област Пловдив на тема: „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 20.....

Научете повече