Новини

КАК ДА ПОМОГНЕМ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Представяне на проект STOB regions, финансиран по програма Интерег Европа, и свързаният с изпълнението му План за действие за подобряване на Националната стратегия за подпомагане на малки и средни предприятия 2014-2020, направи в свой доклад Велиз.....

Научете повече

Посещение на делегация на Съвета за развитие на търговията – Хонконг

Делегация на Съвета за развитие на търговията от Хонконг (Hong Kong Trade Development Council) посети АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив). Тя бе водена от Ms. Winsome C.....

Научете повече

PRO-ENERGY Project - началото

Скъпи приятели, Щастливи сме да обявим началото на новия ни проект PRO-ENERGY: Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory, съфинансиран от програмата за транснационално сътрудничество „Балкани –.....

Научете повече

Становище на АРР БЦ МСП относно Национална програма за развитие "БЪЛГАРИЯ 2030"

Според СТАНОВИЩЕ на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ от 20.9.2017 г (ECO/433 – EESC-2017-01106-00-01-AS-TRA (EN) се казва, че ЕИСК многократно и последоват.....

Научете повече

Документ за размисъл за по-устойчива Европа до 2030 г.

Като част от дебата относно бъдещето на Европа, започнал с Бялата книга от 1 март 2017 г., Европейската комисия публикува документ за размисъл, озаглавен „Към устойчива Европа до 2030 г.“ Той е израз на твърдия ангажимент от страна на ЕС да пост.....

Научете повече

НЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) В БЪЛГАРИЯ, А СЕМЕЙНИ И ТРАДИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Малките и средни предприятия през периода 2008-2017 г. увеличават допълнително присъствието си както по отношение на общ брой предприятия (нарастване от 0.1 процентен пункт до 99.8%), така и по отношение на създаваната заетост (нарастване с 0.3 пр.....

Научете повече