Новини

INSIGHTS: 7-МА ТЕМАТИЧНА СРЕЩА И 5-ТА СРЕЩА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

В изпълнение на проект „INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 през месец ноември в Комарно, Словакия ще се проведат 7-ма тематична среща и 5-.....

Научете повече

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ ЗА БАВЕН, ЗЕЛЕН И ЗДРАВОСЛОВЕН ТУРИЗЪМ

На 15 ноември 2018 г. в Университета по хранителни технологии – Пловдив (УХТ) на Регионална среща с представители на заинтересованите страни по проект INSiGHTS,  бе представена общата концепция за бавен, зелен и здравословен туризъм. На с.....

Научете повече

ТРАНСФЕР НА БИЗНЕС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

На 12 ноември 2018 г. в Пловдив на Регионална среща с представители на заинтересованите страни по проект STOB regions,  бе представен проектът, постигнатото до момента и възможности за финансиране на фирмите.Срещата се проведе в сградата на.....

Научете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР НА ФИРМА-ДОСТАВЧИК

РЕЗУЛТАТИ ОТ избор на фирма-доставчик 09/11/2018           Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител по възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица&n.....

Научете повече

Първа среща по проект MINERVA

През октомври месец в Краков, Полша, се състоя първата партньорска среща по проект MINERVA.От българска страна участие в срещата взеха Велизар Петров и Александър Тонков от АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане н.....

Научете повече

Нашите проекти - част от кохезионната политика

Основната инвестиционна политика на Европейския парламент е регионалната. Тя е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическият растеж,.....

Научете повече