Новини

ФИНАНСИРАНЕ / ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ТРАНСФЕР НА БИЗНЕСА

Как да се финансира трансферът на бизнес е важен въпрос както за купувачите, така и за продавачите. Повечето региони имат програми за финансиране за стартиране, които не винаги са подходящи за финансиране на бизнес трансфера, или не са отворени з.....

Научете повече

STOB REGIONS: 8 РАБОТНА СРЕЩА В СЛОВЕНИЯ

Осмата междурегионално обучително събитие ще се проведе в Кран, Словения. Приетата методология ще бъде използвана от партньорите за подготовка на партньорските прегледи по темата. Консултантският партньор ще модерира еднодневното събитие, което ще .....

Научете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР НА ФИРМА-ДОСТАВЧИК

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител по възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица (чл. 20, ал. 3 от ЗОП и съобразено с изискванията на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 20.....

Научете повече

ОТ „БАВНОТО ХРАНЕНЕ“ КЪМ „БАВНИЯ ТУРИЗЪМ“

Експерти от Шотландия, Италия, Албания и България от международното движение за съхраняване на кулинарните традиции Slow Food, представители на общини и областна администрация, медии и граждани се запознаха с „бавния, зелен и здравословен туризъм.....

Научете повече

Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на колелета за изграждане на туристически информационен център , по проект INSiGHTS

Покана   Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив, партньор по проект DTP1-147-2.2–INSiGHTS–Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies, публикува настоящата покана .....

Научете повече

АЕБ И „БАВНИЯТ ТУРИЗЪМ“

С концепцията за „бавнен, зелен и здравословен туризъм“ се запознаха членовете на Асоциацията на екскурзоводите в България (АЕБ), участници в регионалната среща по  проект „INSiGHTS – интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туриз.....

Научете повече