Новини

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ С ВИЗИЯ ЗА БАВЕН, ЗЕЛЕН И ЗДРАВОСЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Визията на Интегрирана стратегия за бавен, зелен и здравословен туризъм за Пловдив регион обсъждаха днес в Областна администрация Пловдив представители на четири групи – държавна, областна и общинска администрации;  университети/научни среди.....

Научете повече

УНАСЛЕДЯВАНЕ ИЛИ ТРАНСФЕР НА БИЗНЕС

Как да „дадат“ своя бизнеса коментираха представители на фирми, бизнес организации и администрация по време на кръгла маса, която се проведе вчера в Дома на културата "Борис Христов" – Пловдив. Тя бе съвместно организирана от АРР БЦ МСП (Агенц.....

Научете повече

РАБОТНА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Уважаеми госпожи и господа,           Областна администрация Пловдив и АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив), партньори в .....

Научете повече

ИСКАТЕ ДА ДАДЕТЕ БИЗНЕСА СИ, НО НЕ ЗНАЕТЕ КАК ...

Ако темата за унаследяване и/или трансфер на вашия бизнес ви вълнува, то тази информация е точно за вас:АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив), съвместно с ИАНМСП (Изпълнит.....

Научете повече

Тръжна процедура

Покана Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив, партньор по проект DTP1-147-2.2 – INSiGHTS – Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies, публикува настоящата покана за: о.....

Научете повече