Новини

КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА - ПРОЕКТ STOB REGIONS

Снежана Александрова началник на отдел „Координация и европейска интеграция“Областна администрация – Пловдив .....

Научете повече

Комуникационна кампания на програма Интеррег Европа - проект STOB Regions

г-н Александър Тонков - Главен експерт в Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия гр. Пловдив .....

Научете повече

Комуникационна кампания на програма Интеррег Европа - проект STOB Regions

г-н Велизар Петров - Изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия гр. Пловдив .....

Научете повече

ОБСЪЖДА СЕ ПРОЕКТ НА КОНЦЕПЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Да се прави анализ и планиране на социалните услуги на областно, а не на общинско ниво; да имат инициатива за създаване на нови социални услуги не само общините, но и други (неправителствени организации/бизнеса); да бъдат освободени от изискването.....

Научете повече