Новини

INSIGHTS Партньори, Сърбия: Разбиране на добрите практики за здравословен туризъм

INSIGHTS Партньори, Сърбия: Разбиране на добрите практики за здравословен туризъм. Вътрешна тематична среща и учебно посещение в Arandjelovac, Сърбия Партньори от Австрия, България, Германия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Унгария се .....

Научете повече

Румен Димитров, заместник министър на културата, подкрепя бавния и зелен туризъм

Румен Димитров, заместник министър на културата, подкрепя бавния и зелен туризъм   Заместник министърът на културата г-н Румен Димитров изрази своя интерес и този на Министерството за включване на българските движими и недвижими ценност.....

Научете повече

БИЗНЕСТРАНСФЕРЪТ – ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

БИЗНЕСТРАНСФЕРЪТ – ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ На 15 юни в Смолян бе представен проект STOB regions, който има за цел да се оптимизират политиките в областта на развитието и прехвърлянето на бизнес, чрез иницииране на процес на обучение, обмяна на опит,.....

Научете повече

INSiGHTS - Проект с доказана нужда

INSiGHTS - Проект с доказана нужда Вътрешна тематична среща във Виена за разработване на стратегии в областта на туризма   Партньори от Австрия, България, Германия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения се срещнаха на 2та вътр.....

Научете повече

„Забавят“ туризма в Пловдив

  „Забавят“ туризма в Пловдив Стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм Омръзнало ли ви е бързото и нездравословно хранене? Досадно ли ви е да сте все „под пара“, за да можете за ден да видите всички забележителности на даден.....

Научете повече

Първата среща на партньорите по проекта STOB Regions - Приемственост и трансфер на бизнес в регионите

Първата среща на партньорите по проекта STOB Regions - Succession and Transfer of Business in Regions / Приемственост и трансфер на бизнес в регионите се проведе на 28, 29 и 30 март 2017 г. във Франкфурт (Одер), Германия. Първият ден бе посветен.....

Научете повече