START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

MINERVA: ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖИ

През месец април започнаха обучения за младежи,  които се провеждат от обучените обучители по проект „MINERVA – Младежи за европейско културно наследство", финансиран по програма Еразъм +, секторна програма „Младеж“. В България с това са се нагърбили представителите на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив, партньор по Проекта.

Първата от темите бе свързана с представяне на MyCompetences и Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Двадесет и четири млади хора се запознаха с интернет платформата, която е на път да измести нуждата от специалисти по човешки ресурси. Тя е разработена в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ от Българска стопанска камара. В създаването на МyCompetence са участвали повече от 400 фирми от 20 сектора. Платформата е в помощ както на бизнеса, така и на безработни, ученици и студенти, които биха искали да започнат работа.

Системата предлага достъп до повече от 400 професионални стандарта за ключови длъжности. В сайта експерти от бизнеса могат да използват материали, свързани с изисквания за конкретната длъжност – какви знания и умения би трябвало да притежава съответния работник и служител, който постъпва на работа. Стандартите са разработени изцяло от бизнеса и отразяват реалните критерии на фирмите.

В системата създателите са внедрили и онлайн въпросник, чрез който да се направи проверката на нивото на умения и компетенции в дадена област. Резултатите от тези тестове могат да се разпечатат и приложат към документите за кандидатстване за работа.

Платформата е изключително полезна и за младежите, на които им предстои да излязат на пазара на труда.

 

За повече информация:

Велизар Петров – 032 / 902 399

Share This Artcle :

... ... ...