START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

РEГИОНАЛНА СРЕЩА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ „СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ И ПОЛЗИТЕ ЗА БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВОТО“

Александър Тонков – експерт и член на УС на Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (АРР с БЦ  за МСП) взе участие в регионалната среща, която се проведе на 15.04.2019 г., организирана от Националния Алианс за социална отговорност (НАСО), като част от националния форум Пловдив 2019.

Работната среща се фокусира върху: Социалната отговорност - работодатели и хора с увреждания, пресечни точки на интереси, възможности, потребности и ползи и Състояние на заетостта на хората с увреждания в Европа и България.

Срещата откри и направи презентации по темата Георги Георгиев, президент на НАСО.

Веселина Ботева, директор дирекция „социална политика“ към Община Пловдив подчерта развитието на благоприятна социална инфраструктура и широк спектър на услуги за различните рискови групи.

В оживената дискусия се включиха представителите на бюрата по труда Пловдив и Родопи, Община Пловдив, представители на социални центрове,  фирми и организации от неправителствения сектор.

Александър Тонков сподели опита на АРР с БЦ  за МСП от работата по проекти, свързани с хора с увреждане, с ресурсни учители за тях, настойници и ментори по европейските проекти.

Работодателите поставиха въпроса с нужни промени в Кодекса на труда при наемане и освобождаване на хора с увреждане.

Създаде се добра атмосфера при обсъждането и желание за бъдещи работни срещи.

Share This Artcle :