START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Бавен,зелен и здравословен туризъм се практикува в Пловдив

Туристически обиколки с велосипед са най-новата атракция за гостите на Пловдив. Те могат да разгледат настоящата европейска столица на културата на две гуми като част от идеята за развиването на бавен, зелен и здравословен туризъм. В рамките на проекта има разработени 4 маршрута. Всеки един от тях акцентира върху опазването на културното наследство и защитените територии. А също така се набляга и на здравословния начин на живот, благодарение на придвижването единствено с велосипед.

Каролина от Полша и нейните приятели ще минат по велоалеите покрай река Марица. Идеята много я е впечатлила, защото я връщала в детството.

Традициите и обичаите също са застъпени в концепцията за бавен, зелен и здравословен туризъм. Могат да бъдат представени още местните храни и гурме. Този вид туризъм дава възможност да се пътува по един екологичносъобразен и по-отговорен начин. Така значително се улеснява опознаването на местната култура и история в релаксиращо темпо.

Идеята се разработва от Агенцията по регионално развитие в Пловдив и се финансира по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Част от пилотните дейности на този проект е създаването на туристически информационен център, а велосипедите са част от неговото оборудване. Според екипа именно велосипедите са най-привлекателни за туристите и могат да ги накарат да останат за по-дълго време в града.

Очакваните резултати от проекта са въвеждането на система за смарт карти, туристически пакети, водещи приложения за пътеки, създаването на мрежа за бавен туризъм, предлагаща развлекателни и отдих програми и модел за екотуризъм за градските райони.Share This Artcle :