START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

INSIGHTS: Заключително събитие, 8-ма Тематична среща, 6-та среща на Управителния комитет

В изпълнение на проекта INSIGHTS "Интегрирани стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм" по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г. през май 2019 г. в Лития и Любляна, Словения се проведе осемата тематична среща и 6 срещ на Управителен комитет на проектал

По време на тематичната среща направихме проучвателно посещение в Лития: рудник Ситаржевец и замъка Богенсперк и се запознахме с културното наследство. 

Финалното събитие започна с приветствени речи на водещия и домакините Золтан Бора, Моджа Степич, Франци Рокаве и Райко Месерко, представяне на видеото на проекта, разработено с приноса на всички партньори и финалната брошура.

Резултатите от проекта бяха представени, както и Тематичен панел 1 - Тема: Интегрирано управление и управление на устойчивия туризъм, Тематичен панел 2 - Тема: Развитие на интелигентния туристически продукт, свързан със зелените коридори и Тематичен панел 3 - Тема: Насърчаване на екологичния и здравословен начин на живот чрез устойчиви туристически услуги с ключови водещи и партньорите. 

Добрите практики бяха представени по време на „пилотното и стратегическото кафене“ - преглед на пилотните проекти и интегрираните стратегии, разработени от партньорите, и кръгла маса за изграждане на синергия..

Партньорската среща последва от закриването на заключителното събитие и прощалната вечеря в замъка Богеншперк, Šmartno pri Litiji.

По време на 6-ото заседание на Управителния комитет всички партньори обсъдиха административни и финансови въпроси, комуникационни дейности, оценка на последните две години, тематични дейности за успешното приключване на изпълнението на проекта в края на юни 2019.

За повече информация

 

032/902399

                   

          Velizar Petrov

Share This Artcle :