START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

АРРБЦМСП С ПОГЛЕД КЪМ ОБЩЕСТВО 5.0

Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (АРРБЦМСП) вече гледа напред в бъдещето – от Индустрия 4.0 към Общество 5.0.

За да бъдат в крак с новостите, Велизар Петров – изпълнителен директор на АРРБЦМСП, и Александър Тонков – член на УС на АРРБЦМСП, взеха участие в две събития, които се проведоха в София тези дни:

-        „Трансформация на Индустрия 4.0 към Общество 5.0 – предизвикателствата пред университетите“,  организирано от Българска стопанска камара и фондация „Конрад Аденауер“ в София;

-        „Дигиталният свят – днес и утре“, Черноморска конференция, организирана от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в контекста на председателството на България на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) – най-представителната и институционално развита организация в Черноморския регион.

АРРБЦМСП вече е част от Индустрия 4.0, ползвайки активно преимуществата на дигитализацията, облачните технологии и други, но планира да направи и крачка напред, чрез разработване на нови бизнес модели и предлагане на интелигентни услуги, изхождайки от разбирането, че „Един размер вече не е достатъчен“.

По време на събитията Александър Тонков – член на УС на АРРБЦМСП, се срещна с д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, за да го запознае с проект STOB regions за трансфер и унаследяване на бизнес, съфинансиран от програма ИНТЕРЕГ Европа, както и предварителната концепция на План за действие, свързан с оптимизиране на Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020. Ние получихме подкрепа от д-р Таков за по-нататъшното развитие на плана за действие.
За повече информация:

032 / 902 399

Александър Тонков

Share This Artcle :