START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

INSIGHTS 6-TИ ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

 

 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ INSIGHTS БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В СЪРЦЕТО НА СЛОВЕНИЯ

 
 

Партньорите се срещнаха за последен път в рамките на проекта INSiGHTS в Словения. Заключителното събитие, организирано от Центъра за развитие на Сърцето на Словения, се проведе в Лития на 29 май 2019 г. Бяха избрани ключови говорители, които говориха за зеления, бавен и здравословен туризъм и резултатите от проекта бяха представени от партньорите.

 

Прочетете повече...

 

 

Начална дата / Крайна дата : 01-01-2017 / 30-06-2019

Приоритет: Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион

Специфична цел:  „Устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси“

 

Follow us: 

 

    

 

www.interreg-danube.eu/ insights

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПРОЕКТА

 
 

За да се намерят решения за това как да направят регионите по-привлекателни за туристите, 13 партньори от Австрия, България, Хърватия, Германия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения обединиха сили в проекта INSiGHTS - Интегриранистратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм,съфинансиран от Европейския регионален фонд и Инструмента за предприсъединителна помощ. Партньорите по проекта тестваха жизнеспособността на инструментите и методите, разработени съвместно в рамките на 3 тематични стълба, които представляват нови и иновативни решения в по-слабо развитите региони, включени в проекта в Дунавския макрорегион. Новите решения бяха тествани от партньорите по проекта по време на пилотните дейности. Окончателната брошура, предоставяща информация за основните постижения и резултати на INSiGHTS, е достъпна на страницата на проекта

 

Прочетете повече...

 

 

ВИДЕО ЗА ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЯЩ ПОТЕНЦИАЛИТЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ДУНАВСКИЯ РАЙОН

 
 

Дунавските региони имат изключителни природни и културни ресурси, които се нуждаят от защита. В същото време те имат голям потенциал да станат атрактивни дестинации за бързо нарастващата тенденция на бавен, зелен и здравословен туризъм. Беше подготвено видео за по-нататъшно рекламиране на туризма в Дунавското пространство. Видеото от проекта, съставено от снимки, подготвени от партньори, има за цел да се повиши чувствителността към еко-съзнателен и здравословен начин на живот. Видеоклипът е качен на уеб страницата на проекта. Също така беше споделен чрез социалните медии и беше представен на финалното събитие.

 

Погледнете тук...

 

 

ПРОЕКТЪТ БЕ ПРЕДСТАВЕН НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЛОВАШСКАТА РЕПУБЛИКА

 
 

Понс Danubii ЕОТС е била поканена да представи проекта прозрения срещу ден информация, организиран от Държавната служба на Словашката република. Събитието, което беше организирано за общините, се проведе в Кошице (Словакия) на 7 юни 2019 г. Имаше няколко финансирани от ЕС проекти, представени от всякакви организации и добри примери за това как финансирането от ЕС може да помогне за развитието на регионите. Золтан Бара, директор на Pons Danubii, обобщи проекта с акцент върху основните постижения, резултати и пилотни дейности. Присъстващите също имаха възможност да изпробват виртуалната обиколка на крепостта Комарно, която е част от пилотната дейност на Pons Danubii. Оказа се, че това е голям успех отново с много хора, които посещават историята на крепостта.

 

Прочетете повече...

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАН И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ НА ПЛОВДИВСКИЯ РАЙОН 2019-2027 ПРИЕТА В БЪЛГАРИЯ

 
 

На 26 март, 2019 г. на Съветът за регионално развитие на област Пловдив прие Стратегията за интегрирано и устойчиво развитие на туризма на област Пловдив 2019-2027 в съответствие с проекта INSiGHTS. Г-жа Снежана Александрова, началник отдел "Координация и европейска интеграция" в Областна администрация Пловдив, представи пред Съвета проекта на Стратегията и след обсъждане документът беше приет с абсолютно мнозинство от Съвета за регионално развитие на Пловдивска област.

 

Прочетете повече...

 
 
 
 

АРР БЦ МСП - Пловдив 
"бул. "Цар Борис III Обединител" № 37
E-mail: rdaplovdiv@gmail.com  | Web: http://rda-bg.org/index.php/projects/insights

 


Share This Artcle :