START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

СЪГЛАСУВАНА Е КОНЦЕПЦИЯ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОЕКТ STOB REGIONS

„В България няма специфична дефиниция и конкретни проучвания относно семейния бизнес, както и специфични инструменти и организации за подпомагане на унаследяването и трансферирането на семеен бизнес“ – каза днес Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) пред представители на РСР (Регионалния съвет за развитие) и (РКК) Регионалния координационен комитет  на (ЮЦР) Южен централен район.

„Вече три години имахме възможност да проучим добрите практики по темата от страните-партньори по проект STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес, и сега трябва да разработим План за действие, който да определи характера на действията, които трябва да бъдат изпълнени, тяхната времева рамка, участниците, разходите и източниците на финансиране (различни от програмата и проекта) с цел подобряване на "Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020“ – подчерта той.

Концепцията на План за действие ще се фокусира върху три основни дейности:

ДЕЙНОСТ 1. Местна мрежа за мениджъри-собственици (наследници)

ДЕЙНОСТ 2. Регионална платформа за бизнес трансфер

ДЕЙНОСТ 3. Финансови инструменти/Схеми за наставничество/Сертифициране

Тя бе съгласувана и приета единодушно днес, по време на съвместното заседание на РСР и РКК на ЮЦР.

Велизар Петров подкрепи идеята на председателя на УС на Търговско-промишлена палата – Пловдив Добрина Проданова за активна съвместна дейност по темата между клъстер „Тракия икономическа зона“ и АРР БЦ МСП. Подкрепа проектът и Планът за действие получиха и от Димитър Гишин от Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Проект STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес се съфинансира по програма ИНТЕРЕГ Европа.


За повече информация:

032/902399

Велизар Петров

Share This Artcle :