START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Агенция за регионално развитие консултира предприемачи как успешно да трансферират своя бизнес

Eксперти от АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) ще проведат на български и чуждестранни предприемачи серия от консултации за приемственост и трансфер на бизнес. Това ще стане по време на специализираната тематична конференция “Speed Mentoring”, част от големия национален форум “Седмица на дигиталните технологии в България“ в Пловдив в края на септември. 

"Успешното унаследяване и трансфер на бизнес е водещо за запазване на работни места и гаранция за продължаването на съществуващите фирми" - коментира Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП.
"Важно е да се знае, че трансферът или унаследавянето на бизнес са неразделна част от стратегическото управление на фирмата. Правилните отговори на въпроси като: кога, как, на кого и колко би струвало това, могат да направят една фирма богата или да я сринат до фалит. Те са ключът към успеха на всеки предприемач, решаващи за успешния бизнесмен. Освен това, трансферът на бизнес е нелоша алтернатива за начинаещи предприемачи да заплуват в дълбоките води на пазарната икономика, а нашата Агенция работи от години успешно в тази сфера, партнирайки си с още 10 международни органиации по проект STOB regions, финансиран от програма Интеррег – Европа. В рамките на проекта разглеждаме сложността на целия процес на трансфер на бизнеса като част от жизнения цикъл на фирмата", допълни Велизар Петров.

Идеята на специализираната тематична конференция “Speed Mentoring”, е известни и изявени професионалисти да дават ценни съвети по актуални тематики в различни области, като присъстващите ще могат да се срещнат с тях и лично да получат ценни съвети и консултации, за подобряване на своя бизнес.

Проектът STOB regions има за цел да се оптимизира изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове в регионите в областта на развитие и прехвърляне на бизнес, чрез иницииране на процес на обучение, обмяна на опит, оценка, прехвърляне и надграждане на добрите практики.

Share This Artcle :