START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Румен Димитров, заместник министър на културата, подкрепя бавния и зелен туризъм

Румен Димитров, заместник министър на културата, подкрепя бавния и зелен туризъм

 

Заместник министърът на културата г-н Румен Димитров изрази своя интерес и този на Министерството за включване на българските движими и недвижими ценности в интегрираните стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм, които ще се разработят в рамките на проект „INSIGHTS“, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

От българска страна партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (АРР БЦ МСП), а Областна администрация – Пловдив е асоцииран партньор.

Проектът бе представен пред членовете на Регионалния съвет за развитие и Регионалния комитет на Южен централен район от г-н Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП.

„Тъй като проектът и програмата акцентират върху създаването на интегрирани политики за бавен, зелен и здравословен туризъм, то представителите на Регионалния съвет и Комитета за наблюдение са точно хората, които биха могли да подпомогнат процеса на регионално ниво.“ – каза той.

„Това е един от най-смислените проекти, ето защо предлагам ежегодно да бъде докладван напредъка по него и да се оказва помощ и съдействие при реализиране предложенията за изменение или създаване на съответните политики“ – каза г-жа Ирина Захариева, Главен директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" към МРРБ.

За повече информация:

032 /902 399

rdaplovdiv@gmail.com

г-н Велизар Петров

 

Share This Artcle :