START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

КАК ДА ПОМОГНЕМ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Представяне на проект STOB regions, финансиран по програма Интерег Европа, и свързаният с изпълнението му План за действие за подобряване на Националната стратегия за подпомагане на малки и средни предприятия 2014-2020, направи в свой доклад Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.

Това стана по време на Международна научно-практическа конференция от поредицата „България на регионите“, която се проведе във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“. Във нея възможност да представят свой материали имаха учени и експерти от Турция, Македония, Украйна, Албания, Косово и България.

Участниците в Международната научно-практическа конференция бяха разпределени в 9 тематични секции и имаха възможност да обсъждат теми, свързани с фискалната политика – проблеми и предизвикателства, регионалното развитие, инвестиции и риск, заплахи и възможности на глобализацията, регионални стратегии и мениджмънт, бизнес модели, устойчиво развитие и иновации, конкурентоспособност, предприемачество и потенциал за растеж, съвременни финансови методи и приложения; заетост, социално включване и регионални политики, индустриална революция и човешки капитал.

Докладът на Велизар Петров бе на тема „Не малки и средни, а семейни и традиционни предприятия в България. Унаследяване и трансфер на бизнес“

Интервю с Велизар Петров, във връзка с участието му в Конференцията:


Share This Artcle :