START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

PRO-ENERGY: ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА В ГЪРЦИЯ

На 30 януари 2020 в Игуменица, Гърция, ще се състои първата партньорска среща по проект PRO-ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море.

Дневният ред ще обхване както по-общи теми, свързани с представяне на програмата ИНТЕРРЕГ Балкани – Средиземно море, така и по-конкретни, обхващащи представяне и дискусии по отделните работни пакети на проекта.

Партньорите от Гърция, Албания, България и Кипър ще обсъдят управлението на проекта и координацията, разпространението на информация, регионалните анализи, стратегия и рамка, дейности по  изграждане на капацитет на енергийните мениджъри, пилотните дейности и устойчивостта.

Основното предизвикателство пред PRO-ENERGY е да подобри енергийната ефективност на обществените сгради (общински, регионални, училищни, университетски, сгради на здравни центрове, болници, музеи, спортни съоръжения и др.).

Проектът е двугодишен, като Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив си партнира с още пет партньора от Албания, Гърция и Кипър.

Игуменѝца (на гръцки: Ηγουμενίτσα) е крайбрежен град и пристанище в северозападна Гърция. Градът е център на дем Игуменица в административната област Епир.

Игуменица е малък живописен град с много зеленина, плажове с кристално чиста вода и зелени гори. Заобиколен е от планинската верига Мицикели, като крайбрежието напомня на норвежките фиорди. Той е сравнително нов град, преустроен с нови сгради след Втората световна война, съществувал като рибарско селище от древни времена.

 

За повече информация:

032 / 902 399

Share This Artcle :