START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

УЧАСТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Участие на Агенцията за регионално развитие в Заседание на Областния съвет за развитие на област Пловдив

Днес, 28.01.2020, се проведе първото заседание на Областния съвет за развитие на област Пловдив при следния дневен ред:

-        Представяне на членовете на Областния съвет за развитие на област Пловдив

-        Определяне на представители на общините на квотен принцип за област Пловдив в състава на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

-        Други

Заседанието беше открито от г-жа Дани Каназирева – Областен управител на област Пловдив и председател на Областния съвет за развитие на област Пловдив с приветствие и пожелание за ползотворна работа на Областния съвет. Тя представи и зам. председателя на Областния съвет- за развитие на област Пловдив г-жа Евелина Апостолова и секретаря г-жа Дамяна Тюлева.

В работата на Областния съвет за развитие на Област Пловдив участваха г-н Велизар Петров и Александър Тонков като негови членове.

В изпълнение на дневния ред членовете на Областния съвет за развитие на област Пловдив се представиха и избраха  представителите на общините на квотен принцип за област Пловдив в състава на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

Велизар Петров информира членовете на Областния съвет за развитие на област Пловдив за успешното приключване на проект INSiGHTS Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм и приетата Областна стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2027 г., а така също и относно започналия проект PRO-ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море по програмата ИНТЕРРЕГ Балкани – Средиземно море 2014-2020  и предстоящата първа среща по проекта в гр. Игуменица – Гърция и изрази надежда за ползотворно сътрудничество с общините на Област Пловдив по проекта.

За повече информация

032 902 399

Велизар Петров


Share This Artcle :

... ...