START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Днес, на заседание на ОСУЕР (Областния съвет за устойчиво енергийно развитие към Областна администация – Смолян), изпълнителният директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив) – Велизар Петров, представи проект "PRO-ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани - Средиземно море", съфинансиран от програма за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“.

На заседанието бяха коментирани и теми, свързани със задълженията на общините и областните администрации по Закона за енергийна активност и Закона за енергията от възобновяеми източници - годишни отчети и срокове за представяне в АУЕР (Агенция за устойчиво енергийно развитие).

Общините от област Смолян представиха информация за участие, етапи и напредък на проекти в областта на енергийната ефективност през 2019 и 2020.

Участниците изявиха желание да бъдат периодично информирани за дейностите и напредъка по проект проект "PRO-ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани - Средиземно море", реализиран от АРР БЦ МСП в България.

За повече информация:
032/902 399

Share This Artcle :

... ... ... ...