START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ВИНЕНИЯТ ТУРИЗЪМ В ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

Що е винен туризъм, виненият туризъм в Тракийския туристически район (ТТР), какъв продукт се предлага, кой го предлага и за кого бяха част от въпросите, дискутирани днес в офиса на ТТР. Това стана по време на фокус група, организирана от Гавраил Гавраилов - изпълнителен директор на Организацията за управление на Тракийски туристически район (ОУТТР).

Участие в дискусиите взеха Александър Тонков и Велизар Петров от Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив, подпомагащи ОУТТР в рамките на проект на Министерство на туризма BG16RFOP002-2.010-0002 "Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020).

Останалите участници бяха представители на винопроизводителите, университети, работодателски организации, организации в областта на туризма.

Информация може да се получи и от интернет страницата на ОУТТР:

https://trakiatour.com/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be/Share This Artcle :