START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕГИОН ПЛОВДИВ Е ВЕЧЕ ОДОБРЕН

Вече е одобрен Планът за действие (2020-2021) на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия за регион Пловдив. Той е разработен в рамките на проект “STOB regions - Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма Интеррег Европа”.

Той включва три основни дейности, подпомагащи трансферът и унаследяването на бизнес в България, тъй като след създаването и растежа на бизнеса трансферът е третата решаваща фаза в неговия жизнен цикъл.

Често също се забравя, че стартирането на нова фирма не е единственият начин да се започне бизнес. Всяка година хиляди съществуващи малки предприятия се затварят, тъй като собствениците им се оттеглят или търсят нови предизвикателства, но не могат да намерят някой, който да поеме фирмата. А осигуряването на безпроблемно предаване е дълъг и понякога сложен процес, който трябва да бъде неразделна част от стратегическото планиране.

Съществуващите компании запазват средно пет работни места, докато стартирането създава средно две работни места. Освен това, успеваемостта на трансферите е по-висока от тази на стартиращите фирми. С приблизително 450 000 предприятия, осигуряващи 2 милиона работни места, прехвърляни в ЕС всяка година, Европа трябва да улесни прехвърлянето на предприятия и да развие по-ефективни услуги за поддръжка.

Планът за действие (2020-2021) за регион Пловдив е одобрен от:

·       Областен съвет за развитие на област Пловдив

·       Регионален съвет за развитие на Южен Централен Район

·       Министерство на икономиката, отговарящо за Националната стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020

·       Управляващият орган на програма ИНТЕРРЕГ Европа, финансираща проект“STOB regions - Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма Интеррег Европа”.

За повече информация:

032 / 902 399

Велизар Петров

Share This Artcle :