START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

СЕМЕЙНИТЕ ФИРМИ - ФОКУС НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Семейните фирми да влязат като отделна категория за финансиране в документите за новия програмен период апелира Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Плодвив).

Това стана по време на по време на първата дискусия от кампанията на „Стандарт” „Заедно срещу кризата”, която се проведе в Пловдив.

"Значението на подгрупата на семейните фирми произтича от факта, че преобладаващата част от работните места в регионите на ЕС се осигурява от този вид предприятия, те са ключов елемент в създаването на нови дейности и в генерирането на доходи в районите с ограничени ресурси. Те носят добавена стойност в процеса на регионално развитие, особено в по-слабо развитите региони, тъй имат дълбоки корени в местната икономика, където инвестират и допринасят за запазването на заетостта", каза Велизар Петров.

Това е публикувано в СТАНОВИЩЕ на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ от 20.9.2017 г., в което се казва, че ЕИСК многократно и последователно изразява положителното си отношение към политиките на ЕС за подкрепа на малките и средни предприятия (МСП). Последните обаче са изключително разнородна категория, което означава, че са необходими специални усилия за правилно обхващане на различните подгрупи и ОСОБЕНО НА МАЛКИТЕ СЕМЕЙНИ И ТРАДИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

"Чудесно е, че се отделят средства за стариращите фирми, но трябва да се отдели повече внимание и на трансферът и унаследяването на бизнес, тъй като там инвестициите са по-малко рискови и със запазване на заетостта в регионите" - коментира Велизар Петров. "Ние сме разработили двугодишен План за действие, който е одобрен от Министерство на икономиката, Управляващият орган на програма ИНТЕРРЕГ Европа, финансираща проект“STOB regions - Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма Интеррег Европа”, Областен съвет за развитие и Регионален съвет за развитие на Южен централен район, и който все още чака финансиране от страна на икономическото министерсто. В него сме разработили три основни дейности - създаване на Местна мрежа за собственици-мениджъри (наследници), Регионална платформа за бизнес трансфер и Финансови инструменти / схеми за наставничество / сертифициране на консултанти." - каза г-н Петров.

В срещата се включиха министърът на икономиката Емил Караниколов, областният управител Дани Каназирева, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, ръководителят на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков, председателят на УС на Агенцията за експортно застраховане Момчил Ройнев, кметът на Пловдив Здравко Димитров, представители на общините от региона, бизнеса и работодателски и други организации.

Share This Artcle :

... ...