START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ STOB REGIONS ЗА 2021

Днес, 29/01/2021,  се проведе първата за 2021 година онлайн среща по проект „STOB regions – Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма ИНТЕРРЕГ Европа.“

 

Основни теми на срещата бяха проблемите с КОВИД-19 и как те се отразяват на изпълнението на плановете за действие във всяка една от страните-партньори, успехи и бариери, възможности и бъдещи планове. По време на срещата се взе и решение за финалното събитие по проекта.

 

От страна на АРРБЦМСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия), българският партньор по проекта, участие в срещата взеха Велизар Петров и Александър Тонков.

Велизар Петров направи презентация на постигнатото до момента в България.

 

Планът за действие включва три основни дейности, които се реализират в две фази:

1)     Локална мрежа за собственици - мениджъри (приемници)

2)     Регионална платформа за трансфер на бизнес

3)     Финансови инструменти / Схеми за менторинг и сертификация

Първа фаза предвиждаше изпълнението на трите основни дейности на концептуално ниво. Това бе постигнато, въпреки липсата на финансиране от страна на Министерство на икономиката, съгласно подписаният от тях и АРРБЦМСП План за действие, поради пренасочване на бюджет към мерки за КОВИД-19. Бяха разработени обучителни материали, свързани с трансфера и унаследяването на бизнес, които ще бъдат адаптирани и за онлайн обучения.

 

В изпълнение на Плана за действие, представители на АРРБЦМСП взеха участие в редица семинари, работни групи и дискусии, свързани с разработването на Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027.

 

Успех за АРРБЦМСП е включването на темата за семейните фирми и трансферът и унаследяването на бизнес в новата Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027, както и планирането на финансови схеми за подпомагане процеса на унаследяването и трансфера.

 

Въпреки липсата на средства и трудностите, породени от ограниченията на КОВИД-19, АРРБЦМСП ще продължи да работи по втора фаза на Плана за действие в България.

 

За повече информация:

032/902 399

Share This Artcle :

... ... ... ...