START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Проучване на потребностите по проект START UP

В изпълнение на проект START UP - Старт за развитие искаме да актуализираме проучването на потребностите.

То се основава на проект „Старт за развитие“ по програма Еразъм +  , финансиран от ЕС с номер на проект „2020-1-ES01-KA204-082611“

Проектът се фокусира върху концепцията за интелигентни градове и села и разбирането и от общините, които прилагат интелигентни решения в своята среда. Нашата цел е да подготвим курс за обучители, които ще могат да дадат на общините ясно и изчерпателно обяснение какво би означавало интелигентните градове и села в конкретната им среда.

Проучване е достъпно за служителите на общините, организации за възрастни, гражданите и обучителите за възрастни. Вашите отговори на това проучване ще ни помогнат да реализираме целите на нашия проект.

Крайният срок е 5 март


Анкета по проект START UP 


Ако искате да научите повече за нашия проект:

https://www.facebook.com/STARTUPerasmus/ и на www.rda-bg.org

Share This Artcle :