START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

PRO-ENERGY: партньорска среща

Днес се проведе онлайн партньорска среща по проект PRO-ENERGY.

Партньорите обсъдиха предстоящите дейности за разработване на съвместна стратегия и план за действие за насърчаване на енергийната ефективност и поведенческите промени.

Партньорите също така координираха разработването на учебния материал през следващия период и всички необходими стъпки за организирането на бъдещите събития и семинари.

Повече за проекта и партньорите можете да намерите на официалния уебсайт, който е достъпен на следния линк: https://pro-energy-project.eu/en/front-en/

Share This Artcle :