START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Първи Бюлетин по проект START-UP

Проектът Start up for Development – Старт за развитие (START UP) се фокусира върху концепцията за интелигентни градове / села и разбирането на тази концепция от общините, които прилагат интелигентни решения в своята среда.

Бюлетина може да видите тук

Share This Artcle :