START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух

BG16M1OP002-5.002 Разработване/aктуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух

Краен срок: 30.01.2019 г. 16:00 ч.

Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми по чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) за общини с наднормени нива на замърсители (фини прахови частици (ФПЧ10), азотни оксиди (NOx) и др.) и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване КАВ, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ.

Допустими кандидати по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух:

Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Гълъбово, Девня, Димитровград, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Перник, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Сливен, Стара Загора, Хасково, Шумен.

Share This Artcle :