START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

УНАСЛЕДЯВАНЕ ИЛИ ТРАНСФЕР НА БИЗНЕС

Как да „дадат“ своя бизнеса коментираха представители на фирми, бизнес организации и администрация по време на кръгла маса, която се проведе вчера в Дома на културата "Борис Христов" – Пловдив.

Тя бе съвместно организирана от АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив) и ИАНМСП (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия) в рамките на проект „STOB regions“.

В началото на срещата Веселина Велчева, регионален представител на ИАНМСП, представи Стратегията за малки и средни предприятия и дейността на ИАНМСП, тъй като проектът „работи“ за оптимизиране на този стратегически документ.

Самият проект бе представен от Велизар Петров – ръководител проект и изпълнителен директор на АРР БЦ МСП, а Александър Тонков –  комуникационен мениджър по проекта, запозна аудиторията с Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейния бизнес.

Последвалата дискусия очерта редица проблеми, върху които може да се работи, за да се подобрят регионалните политики за създаване на привлекателни условия за малките и средни предприятия в процеса на прехвърляне на бизнеса към нови собственици и осигуряване на успешен трансфер, който запазва работните места и има висока икономическа стойност за регионите.

За повече информация:

032/902 399

rdaplovdiv@gmail.com

 

Проект „STOB regions  Succession and Transfer of Business in regions“ се финансира по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, инструмент за прилагане на кохезионната политика на Европейския съюз – стратегия за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, създаваща високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. 

Share This Artcle :