START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ С ВИЗИЯ ЗА БАВЕН, ЗЕЛЕН И ЗДРАВОСЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Визията на Интегрирана стратегия за бавен, зелен и здравословен туризъм за Пловдив регион обсъждаха днес в Областна администрация Пловдив представители на четири групи – държавна, областна и общинска администрации;  университети/научни среди; бизнес и бизнес организации;  организации с нестопанска цел.

Работната среща се провежда в рамките на проект INSiHGTS, в който от българска страна си партнират АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив) и Областна администрация Пловдив.

Приветствие към участниците отправи г-жа Евелина Апостолова, зам. областен управител на Пловдив, като подчерта подкрепата на държавата за развитие на бавен, зелен и здравословен туризъм, като възможност за развиване и укрепване на икономиката в региона.

Кратко представяне на резултатите от дейностите по проекта до момента – анализ на състоянието и SWOT-анализ на бавния, зелен и здравословен туризъм, бяха представени от г-н Велизар Петров – Изпълнителен директор на АРР БЦ МСП и комуникационен мениджър на проекта и г-жа Снежана Александрова – н-к отдел КЕИ към Областна администрация Пловдив.

Александър Тонков – старши експерт в АРР БЦ МСП и мениджър на проекта, представи Ръководство за визия за бавен, зелен и здравословен туризъм, разработено от Ulrike Pröbstl-Haider и Michael Meyer от партньорските организации.

Последва оживена дискусия относно визията за интегрираната стратегия за бавен, зелен и здравословен туризъм, модерирана от г-н Велизар Петров.

Г-жа Добрина Проданова, председател на УС на Търговско-промишлена камара Пловдив, подкрепи проекта и поздрави партньорите с актуалността на тематиката. „Няма как да строим промишлени гиганти в недобре развитите региони, но можем да им дадем една чудесна възможност за икономически разстеж чрез развитието на бавен, зелен и здравословен туризъм в тях” – подчерта тя.

„Проблем имаме с кадрите в туризма и трябва да подпомогнем университетите с традиции, които ги подготвят.” – каза проф. Йорданка Алексиева от Университета по хранителни технологии – Пловдив. „Важно е да имат достойно заплащане у нас, за да не се налага да внасяме кадри отвън, които не винаги гарантират качествен продукт” – продължи тя.

„Крайно време е да се помисли за защита на българските ексурзоводи от нелоялната конкуренция на водачите на чужди групи.” – каза г-жа Румяна Титерякова от Асоциацията на ексурзоводите в България. „Ако трябва ние също можем да следим за спазване на наредбите. Глобите на нелоялните чуждестранни водачи на групи могат да влизат в бюджета и да се ползват за развитие на туризма, включително и на бавния, зелен и здравословен туризъм” – предложи тя.

Да се рекламира и развива рекламата на региона, апелира г-жа Живка Дамянова от ТД”Върховръх”. „Важно е това да се случва и в социалните мрежи” – подчерта г-жа Ирина Доросиева от „Бавен туризъм България” и бивш маркетинг директор на правителството на Бахрейн.

За повече информация:

Велизар Петров

0878 / 461438

rdaplovdiv@gmail.com


Проект „INSiHGTS – Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм” се финансира по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, съфинансирана от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП).

Share This Artcle :