START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

КОЙ ДА ПРОДЪЛЖИ БИЗНЕСА СЛЕД МЕН?

Имате успешен бизнес, но вече се замисляте – един ден на кого и как да оставите управлението му? Децата дали ще се справят? Дали ще искат? На кое от тях, или на всичките? … А може би е по-добре да го поверите на външен управител/мениджър …

Няма еднозначен отговор на тези въпроси. Няма и най-добро решение. Всичко е индивидуално, специфично… Можете да се справите и сами, но може да потърсите и външна, неутрална подкрепа , за да може целият процес на унаследяване и/или трансфер да мине без сътресения.

Понякога е много по-добре, когато има някой, който да погледне нещата от страни и безпристрастно да даде съвет, защото в семейният бизнес обикновените бизнес взаимоотношения много трайно и дълбоко са се вплели с чисто човешките, междуличностни взаимоотношения в семейството. Ако има проблеми в семейството, много често те рефлектират и в управлението на семейната фирма. Дори различията между поколенията може да изиграе лоша шега …

Наред с тези въпроси възникват и чисто личностни – дали аз като собственик съм готов да предам „кормилото“ на някой друг? Дали мога да се доверя? За нас децата ще си останат винаги деца и трудно бихме преценили дали те са достатъчно големи и подготвени, за да „полетят“. А дали персоналът, който до вчера е пощипвал по бузката вашия син или дъщеря, днес ще е готов да погледне сериозно на тях като пълноправни управленци на семейният бизнес?

Ето тук е мястото на независимите консултанти и посредническите фирми, включително и АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив). Те могат да подкрепят целият процес на унаследяване/трансфер, да дадат външно мнение и гледна точка, да бъдат посредник между поколенията в семейството. Могат да предложат подходящи обучения и консултации, да бъдат бизнес ментори, коучери, гуру за бизнесмените. Те могат да изградят ДОВЕРИЕ, за да може всичко да се случи по най-добрият начин.

Как да бъдат подпомогнати посредническите организации и как да се подготвят подходящите стратегии и политики, за да може бизнес-средата да бъде благоприятна за нормалното протичане на целия този процес по унаследяване и/или трансфер, бе тема на поредната партньорска среща по проект STOB regions, провела се в Краков (Полша) през месец декември.

Партньорите обмениха и добри практики, обсъдиха възможни политики. Помогнаха в създаването и обсъждането на SWOT-анализ на регион Малополска (Полша).

Следващата среща ще бъде при нас, в Пловдив (България), през месец март 2018-та година, а домакин ще бъдем ние – АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив).

За повече информация:

0878 / 461438

rdaplovdiv@gmail.com

Share This Artcle :