START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

22 годишнина на АРР БЦ МСП

Скъпи приятели,

На днешния ден, преди 22 години, представители на бизнеса, науката и местните власти са създали АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия).

Вече 22 години ни работим в областта на:

·       регионалното развитие

·       подобряването на икономическата среда

·       Изграждането на местни механизми за развитие и подпомагане на бизнес-сектора (микро, малки и средни предприятия), администрацията (национална, регионална, места и общинска) и неправителствения сектор (гражданското общество).

С годините ние разбрахме, че да постигнеш успех е много просто:

·       избираш да правиш нещо, което харесваш и което ти носи удоволствие

·       квалифицираш се

·       заобикаляш се с най-добрите хора в областта и след това се ЗАБАВЛЯВАШ от работата …

Така голяма част от нашите партньори станаха и наши приятели. Ето защо – благодарим ви, приятели!

Share This Artcle :