START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ИСКАТЕ ДА ДАДЕТЕ БИЗНЕСА СИ, НО НЕ ЗНАЕТЕ КАК ...

И да не искате да го направите, рано или късно ще ви се наложи - било като унаследяване, било като трансфериране към човек от фирмата (роднина, съдружник, работник/служител) или извън фирмата (продажба, сливане и др.).

Важно условие е това да стане без да има стрес за бизнеса и служителите... Ето защо всеки предприемач трябва да си отговори на въпросите „Как, кога?“, „Какви са пречките?“, „Какво да се промени/подобри?“ и „От кого?“.

Трансферът на бизнеса е решаваща фаза в бизнеса, както и в жизнения цикъл на предприемача. Значението му за работни места и растежа може да се демонстрира с изчисления брой 450.000 предприятия, осигуряващи повече от 2 милиона работни места, които се прехвърлят всяка година (План за действие за предприемачество 2020 г.).

Проект “STOB regions - Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма Интеррег Европа“, съфинансиран от Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, работи за подобряване на политиките, свързани с темата.

На 21 и 22 март, в Гранд хотел Пловдив, се проведе среща по проект STOB regions. В първия ден партньорите от различните страни по проекта (България, Германия, Дания, Полша, Финландия, Румъния, Испания и Словения) дискутираха темата за различните целеви групи на потенциални купувачи на бизнес.

Приветствено слово в началото произнесе г-жа Евелина Апостолова, заместник областен управител на област Пловдив. Тя представи информация и за областта.

Професор Йорданка Алексиева, заместник ректор на Университета по хранителни технологии, запозна участниците с темата за университетите и връзката им с трансфера на бизнес, а доктор Добрина Проданова, председател на УС на Търговско-промишлена камара, представи основни юридически и психологически проблеми, свързани с унаследяването и трансфера в семейните фирми.

Последваха презентации за ситуацията в страните-партньори. Модератор на срещата бе Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) – българският партньор по проекта.

През вторият ден участниците се фокусираха върху ситуацията в България. Заедно с партньорите бяха обсъдени особеностите, както и бе направен ситуационен анализ, свързан с темата за унаследяване и трансфер на бизнес. Той ще послужи за изготвянето на препоръки към Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия (2014 – 2020).

За повече информация:

Велизар Петров 032 /902 399, 0878 461438

Share This Artcle :