START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив

 

Обявява конкурс за експерт

 

по Проект „STOB regions – Succession and Transfer of Business in Regions” по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

 

Правоотношение: трудов договор

 

Общи изисквания:

-        Образование висше, магистърска степен;

-        Специализации и обучения;

-        Професионален опит – мин. 3 години;

-        Английски език – задължително, допълнителни чужди езици са предимство

-        Компютърна грамотност;

 

Индивидуални изисквания: оперативност, инициативност, способност за планиране и организиране на работата си и тази на екипа, убедителност при водене на дискусии, решаване на конфликти и работа в екип.

 

Начин на провеждане на конкурса:

-        По документи

-        Интервю с одобрените по документи кандидати (с тях ще се свържем допълнително по телефон или електронна поща за уточняване на деня и мястото)

 

Документи за кандидатстване:

Пакет Europass (на български и английски):

-        Автобиографията 

-        Езиков Паспорт 

при наличност:

-        Europass мобилност 

-        Приложение към сертификат 

-        Приложение към диплома 

Копия от:

-        завършено висше образование

-        трудова книжка

-        сертификати

-        други, подкрепящи кандидатурата на кандидата

 

Място и срок на подаваните документи:

По пощата, на адрес: бул. „Цар Борис III Обединител“ 37, палата 27; Пловдив 4003

 

Документи се приемат: до 30 април 2018 г.

 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Facebook:

www.facebook.com/RegionalDevelopmentAgencyPlovdiv

www.facebook.com/PlovdivDistrictInformationPoint

Web: www.rda-bg.org

Share This Artcle :