START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО "ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

На 29 и 30 май 2018г. в Благоевград ще се проведе двудневно обучение с тема: "Зелена инфраструктура", за представители на местни и регионални власти, държавни служители, заинтересовани лица, вземащи решения за прилагане на секторните политики от България и Македония.


Лектори ще бъдат Велизар Петров и Александър Тонков от АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив). 


Някои от презентациите ще представят "зелената инфраструктура" и нейната многофункционалност; проект "Зелена инфраструктура" на АРР БЦ МСП; примери и добри практики от Ирландия, Италия, Холандия, Испания, Унгария и България; възможности за финансиране на прокти, свързани със "зелената инфраструктура" (ОП Околна среда, програми LIFE, Интерег Европа, Дунав, Балкани-Средиземно море, България-Македония), както и действащите в момента проекти на АРР БЦ МСП - INSiGHTS и STOB regions.


За повече информация:

032/902399

Велизар Петров

Share This Artcle :