START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

INSIGHTS Партньори, Сърбия: Разбиране на добрите практики за здравословен туризъм

INSIGHTS Партньори, Сърбия: Разбиране на добрите практики за здравословен туризъм.

Вътрешна тематична среща и учебно посещение в Arandjelovac, Сърбия

Партньори от Австрия, България, Германия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Унгария се срещнаха на 1-вата многостранна работна среща и третата вътрешна тематична среща в рамките на проекта INSiGHTS - "Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм". Срещата се състоя в Arandjelovac, Сърбия на 28-30 юни 2017 г. и домакин беше Regional Economic Development Agency for Šumadija and Pomoravlje от Kragujevac, Сърбия.

 

Първата вечер на партньорите беше представена презентация и дегустация на вино по време на вечеря с местни продукти. Това включваше виртуално представяне на пилотните територии, промоционален видеоклип на туристическите дестинации Arandjelovac и Topola и пейзажите на Sumadija и Pomoravlje, както и промоционален филм "Soulfood Сърбия".

 

Фокусът на работната среща беше върху добрите практики за насърчаване на здравословния начин на живот и екологичното съзнание в туризма. На втория ден партньорите посетиха парка на спа център Bukovička и получиха историческа и културна информация по време на кратка обиколка с екскурзовод. Партньорите също отидоха в местния клуб по конна езда в Arandjelovac и обсъдиха опита на пешеходните и природни забележителности с фасилитаторите. Те също така посетиха Oplenac - Кралската винарна в Топола, която е отличен пример за представяне на местни продукти на групи от туристи и видяха историческото наследство (и най-атрактивната туристическа дестинация в региона) на църквата "Св. Георги" и мавзолея на царския дворец Династията на Караджорджевич.

 

По време на официалните срещи партньорите обсъдиха напредъка на работните пакети по местните стратегии, докладите от настоящото състояние и следващите стъпки в рамките на проекта. Имаше и сесия за местните заинтересовани страни в рамките на работната среща, организирана от Regional Economic Development Agency for Šumadija and Pomoravlje от Kragujevac, Сърбия. Директорът на агенцията Nenad Popović представи проекта и регионалната ситуация в областта на устойчивия туризъм. На събитието присъстваха и представители на националните институции: Biljana Filipović от Министерството на екологията, Slobodan Petrovič от Агенцията за развитие в Сърбия и Aleksandar Denda от Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите. Проф. Ulrike Pröbstl-Haider от университета BOKU от Виена представи туристически концепции и подчерта важността на уникалния и автентичен туристически опит в определени дестинации.

 

Първата двустранна среща в Пловдив, България се проведе в средата на юни. Районът беше посетен от представители на Regional Economic Development Agency for Šumadija and Pomoravlje от Kragujevac, Сърбия. В рамките на "критичната класна стая" партньорите анализираха силните страни, слабостите, заплахите и възможностите на пловдивската област и района на Šumadija и Pomoravlje. Следващото двустранно проучвателно посещение ще се състои в Словения през септември 2017 г., а LAG Central Istria ще бъде домакин на следващата многостранна среща в Pazin.

 

 

 

 

 

 

 

За проекта

 

Тридесет месечният проект (Януари 2017 – Юни 2019) бе одобрен в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Проектът INSiGHTS цели да намери решения как да направи регионите по-привлекателни за туристите чрез разработване на стратегии за туризъм, които да поддържат фокуса върху опазването на природните и културните ресурси. Регионите в INSiGHTS имат изключителни природни и културни ресурси и в същото време имат голям потенциал, свързан с бързо развиващата се възстановителна тенденция на бавен, зелен и здравословен туризъм.

 

Партньорите работят в тясно сътрудничество със заинтересованите страни в осем региона, за да получат съответна местна обратна връзка относно текущото състояние на туризма, както и идеи и предложения за нови възможности за бавен, зелен и здравословен туризъм. Ще има осем интегрирани стратегии за устойчив туризъм, разработени от партньорските региони, които ще бъдат адаптирани в целия Дунавски регион.

 

За повече информация относно проекта INSiGHTS, моля посетете: www.interreg-danube.eu/insights

 

 

Контакти:

 

Emőke Tóth, Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation, Slovakia

Lead partner

Námestie generála Klapku 1, Komárno, Slovakia

Email: komunikacia@ponsdanubii.eu, telephone: +421 353 811 327

 

Eva Vovk, Development Centre of the Heart of Slovenia, Slovenia

Coordinator of Communication Activities

Kidričeva 1, 1270 Litija, Slovenia

Email: eva.vovk@razvoj.si, telephone: +386 1 896 27 17

 

Александър Тонков, Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив, България

Ръководител на проекта

Велизар Петров,  Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив, България

Email: rdaplovdiv@gmail.com Тел: 032 902 399:

Комуникационен мениджър

Share This Artcle :