START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Комуникационна кампания на програма Интеррег Европа - проект STOB Regions


г-н Александър Тонков - Главен експерт в Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия гр. Пловдив


Share This Artcle :