START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА - ПРОЕКТ STOB REGIONS

Снежана Александрова

началник на отдел „Координация и европейска интеграция“
Областна администрация – Пловдив

Share This Artcle :