START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

INSIGHTS 3-TИ ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

 
 

 
 

Въпреки че съществуват редица стратегии и програми за туризъм, които подчертават необходимостта от устойчиво развитие на туризма в Дунавския регион, специфичните стратегии, насочени към устойчив туризъм, са относително редки. Проектът INSiGHTS има за цел да промени това, като предостави насоки за изграждане на регионална стратегия и свързани с нея препоръки за транснационална политика. Общата цел на проекта е да се насърчи устойчивото използване на природното и културно наследство на участващите територии в Дунавския регион, да се запазят и подобрят непокътнатите местни ресурси, като се предостави изключителен потенциал тези райони да се превърнат в атрактивни дестинации за здравословен и бавен туризъм, служейки като основа за процъфтяващ сектор на зеления туризъм..

 

Начална дата: 01-01-2017

Крайна дата: 30-06-2019

 

Приоритет: Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион

 

Специфична цел: : „Устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси“

 

 

Следвайте ни:

 

    

 

www.interreg-danube.eu/insights
 

СЪБИРАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА БАВЕН, ЗЕЛЕН И ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН И ОТВЪД

 

 

През 2017 г. партньорът по проекта CEEweb за биоразнообразие предприе изследване за най-съвременните добри практики. Целта на този подбор е да се покажат изключителни примери за добри практики в областта на бавен, зелен и здравословен туризъм, които могат да послужат като ръководство за Дунавския регион и извън него.Съгласно стандартите, договорени от партньорите, бяха избрани редица практики, чийто потенциал да се превърне в пример, който да бъде следван.Практиките бяха анализирани, оценени и накрая бяха избрани общо 15 (5 на тематичен стълб). Документът за най-съвременните добри практики представя подробности за тези 15 добри практики.

 

 

Прочетете повече ...

 

 

ДВУСТРАННО ПРОУЧВАТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В ШВАБСКИЯ ДУНАВСКИ РЕГИОН

 
 

Третото двустранно проучвателно посещение по проекта INSiGHTS се проведе на 6-7 февруари 2018 г. в Швабския Дунавски регион в Германия. Центърът за регионално развитие "Донаутал-Актив" бе домакин на унгарски партньори от правителството на област Зала. Посещението допринесе много положително за работата в рамките на проекта INSiGHTS. Честните дискусии по време на семинарите предоставиха храна за мисли за следващото планирано пилотно действие. Приносът на партньора - ментор от Университета по природни ресурси и науки БОКУ подкрепи новите находки и даде насоки за това как да продължим по подходящ начин.

 

Прочетете повече ...

 

ПАРТНЬОРИ ИЗУЧАВАТ РАЗВИТИЕТО НА ИТ РЕШЕНИЯТА В ТУРИЗМА

 


 

Ленти беше местоположението на 3-тата многостранна работна и тематична среща на проекта INSiGHTS, което се проведе на 6-9 март 2018 г. От Правителството на окръг Zala. Фокусът на посещението бе върху транснационалното обучение и обмен на зелен, здравословен туризъм и ИТ решения в управлението на дестинациите. Партньорите бяха запознати с най-добрите практики в окръг Зала, като се започна с теснолинейната железопътна кабина, обиколки на бункери и тракторен тур, както и посещение на традиционна работилница за керамика и Винарно селище в Патохил

 

 

Прочетете повече ...

 

 

 

 

ПРОЕКТЪТ БЕ ПРЕДСТАВЕН НА ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТУРИЗЪМ

 

 

Проектът INSiGHTS беше представен не на една, а на две известни туристически конференции в Европа. И двете конференции - Конференцията по туризъм в Капрун (Австрия) и Международната конференция по туризъм в Мюнхен (Германия) - представиха ролята на участието на заинтересованите страни в INSiGHTS.

 

Прочетете повече ...

 

 

 

 
 
 
 

АРР БЦ МСП - Пловдив
"бул. "Цар Борис III Обединител" № 37
E-mail: rdaplovdiv@gmail.com  | Web: http://rda-bg.org/index.php/projects/insights

 

 

Share This Artcle :