START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Е-книга за културното наследство - свържете се с културите!

2018 е годината на културно наследство.

За да отпразнува годината, програма Интеракт събира истории за проекти за културно наследство, свързващи хората.

Няколко истории, описани в нея, идват от проекти, финасирани от програмите ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и ИНТЕРРЕГ ДУНАВ.

Нашият проект "INSiGHT - Интегрирани бавни, зелени и здравословни туризъм стратегии", съфинасиран от ИНТЕРРЕГ ДУНАВ, също е представен в електронната книга.

Share This Artcle :