START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ТРАНСФЕРЪТ НА БИЗНЕС – ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

На 17 декември 2018 година, в Хасково, пред представители на министерства, областни и общински администрации, работодателски организации, научни институции, ръководни органи на оперативните програми, медии и др., бе представен напредъкът по проект STOB regions – приемственост и трансфер на бизнес в регионите, финансиран по програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, от Велизар Петров – ръководител проект и изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малко и средни предприятия – Пловдив).

 

STOB Regions работи за оптимизиране Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия в България 2014-2020, и в частност – трансферът на бизнес. Бяха дискутирани възможни добри практики, които да бъдат трансферирани в България. Модератор на дискусията бе Александър Тонков – комуникационен мениджър по проекта и член на УС  на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малко и средни предприятия – Пловдив).

 

Работата по проекта бе подкрепена от г-жа Добрина Проданова, председател на УС на Търговско промишлената палата – Пловдив, а важността на темата за трансфер и унаследяване на бизнес бе подчертана от г-н Емил Караиванов, кмет на община Асеновград.

 

Дискусията по темата продължи по-късно в неформални разговори по време на организирания коктейл.

 

За повече информация:

032/902399

Велизар Петров

Share This Artcle :