START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

РАБОТНА СРЕЩА В ХАСКОВО

На 17 декември 2018 година, в Хасково, пред представители на министерства, областни и общински администрации, работодателски организации, научни институции, ръководни органи на оперативните програми, медии и др., бе представен напредъкът по проект INSiGHTS – Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество"Дунав 2014-2020", от Велизар Петров – изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малко и средни предприятия – Пловдив).

 

Предстои да бъде приета Интегрирана стратегия за бавен, зелен и здравословен туризъм за област Пловдив. Визията на стратегията бе приета в предишни периоди. По време на работната среща бе обсъдена Концепция за туристически маршрут за бавен, зелен и здравословен туризъм и дискусия по   темата, както и работни предложения за туристически маршрути в Пловдив. Всички дискусии се възприемат като основа за оптималното изпълнение на пилотните дейности – изграждане и функциониране на туристически информационен център, разработване на туристически маршрути за Пловдив и разработване на обучителни и информационни материали за тях.

 

Дискусията по темата продължи по-късно в неформални разговори по време на организирания коктейл.

 

За повече информация:

032/902399

Велизар Петров

Share This Artcle :