START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

АЕБ И „БАВНИЯТ ТУРИЗЪМ“

С концепцията за „бавнен, зелен и здравословен туризъм“ се запознаха членовете на Асоциацията на екскурзоводите в България (АЕБ), участници в регионалната среща по  проект „INSiGHTS – интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм“.

Тя се проведе на 30 януари 2019 г., от 15:00 часа, в зала „Мусала“ на Интерекспо център в София, и бе организира от АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив), партньор по проекта, съфинансиран по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020".

По време на срещата бе представена информация за проекта, за постигнатото до момента, както и конкретни туристически маршрути за бавен, зелен и здравословен туризъм.

 

За повече информация:

032/902399

Велизар Петров

Share This Artcle :