Велизар Петров

Изпълнителен директор

Велизар Петров

Изпълнителен директор

Александър Тонков

Член на УС на АРР

Александър Тонков

Член на УС на АРР

Ана Костова

Главен счетоводител

Ана Костова

Главен счетоводител