Мария Златева-Дойкова

Над 17 години опит в изпълнението, управлението, координацията, мониторинга и оценка на проекти, финансирани от програми на ЕС.

Работа в областта на възможностите за подкрепа на МСП по Оперативните програми на ЕС.

Квалифициран одитор на системи за управление на качеството.

Ползва основно английски език.