Велизар Петров :

Инж. Велизар Петров - Изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие.Той има повече от 20 години опит в Европейски и Национални програми и проекти като Ръководител на отдел, Координатор на Международни програми, Технически асистент и Бизнес консултант в Регионални Агенции за развитие. Заемал е пост Управител на Областен информационен център в гр. Пловдив.