Скъпи приятели,

Щастливи сме да обявим началото на новия ни проект PRO-ENERGY: Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory, съфинансиран от програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“.

Основното предизвикателство пред PRO-ENERGY е да подобри енергийната ефективност на обществените сгради (общински, регионални, училищни, университетски, сгради на здравни центрове, болници, музеи, спортни съоръжения и др.).

Проектът е двугодишен, като Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив си партнира с още пет партньора от Албания, Гърция и Кипър.

За повече информация: 032 / 902 399