ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Дата на провеждане : 30.03.2019

Продължителност на обучението:  
09:00 – 09.30 ч. Регистрация
09:30 – 15.45 ч. Обучение

Място на провеждане:  бул. "Цар Борис III Обединител" № 37, Палата 27, гр. Пловдив
Учебен център Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

 

ПРОГРАМА

І модул 9.30ч. до 10.30ч.

1.Общи положения. Предмет

2.Изисквания към дейността на клоновете и дъщерните дружества на лицата по чл. 4 от ЗМИП в трети държави

3.Изисквания по отношение на централните звена на контакт на издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП

4.Комплексна проверка. Опростена и разширена комплексна проверка.

5.Идентифициране и оценка на рисковете, кои­то произтичат от установяването на делово взаимоотношение или от извършването на случайна сделка или операция

6.Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията

7.Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация

 

Кафе пауза 10.30ч. до 11.00ч.

ІІ модул 11.00ч. до 12.00ч.

1.Особени правила по отношение на електронните пари

2.Особени правила при установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента

3.Особени правила по отношение на юридичес­ките лица с нестопанска цел

4.Изясняване на произхода на средствата

 

Обяд 12.00ч. до 13.30ч.

ІІІ модул от 13.30ч. до 14.30ч.

1.Статистически данни

2.Разкриване на информация. Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари. Разкриване на друга информация

3. Международно сътрудничество

4.Оценка на риска. Национална оценка на риска. Изготвяне на оценка на риска от задължените субекти

 

 

ІV модул от 14.45 до 15.45ч.

1. Вътрешна организация и контрол. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Специализирани служби

2.Административнонаказателни разпоредби

3.Въпроси

 

 
Водещ курса:  Галя Гешева


Адвокат с над 20 години практика. 

Арбитър над 10 години практика. 

Работила като правен сътрудник в НС.  

Участвала в изготвяне на проекти на закони.

Практика в областта на административно, търговско, гражданско и наказателно право.

Цена: 120 лв. с включено ДДС.

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка

В цената е включено:
блокнот, химикал;
- кафе паузи;
- топъл обяд от реномирана кетъринг фирма;
- Сертификат

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "АРР с БЦ за МСП"
Банка: Райфайзенбанк
Сметка: BG06RZBB91551085053507     BIC: RZBBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.

ВАЖНО: За валидна се приема регистрация към която има получено плащане.  
Обучението се провежда при минимум двама записали се участници.

Share This Artcle :