Новини

Първа конференция по проекта Mystical Danube

Първа конференция по проекта ЗЕЛЕН И МИСТИЧЕН ДУНАВСКИ МАРШРУТ ЗА РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ - ТРАНСНАЦИОНАЛНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА ПРИРОДНОТО И НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН Пъ.....

Научете повече

MYSTICAL DANUBE – възможност за интегриранo насърчаване на безработицата сред уязвими групи в слабо развити селски райони

На 11.06.2024г. в Областна администрация – Пловдив, пред членовете на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив, бе представен проект „Mystical Danube – ЗЕЛЕН И МИСТИЧЕН ДУНАВСКИ МАРШРУТ ЗА РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТО.....

Научете повече

Последна партньорска среща по проект SMARTOUR

На 07.06.2024 в гр. Линц, Австрия, се проведе последна партньорска среща по проект Smart Tourism Skills (SMARTOUR). Български партньор по проекта е Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (АРР .....

Научете повече

Проект SMARTOUR – интелигентни туристически решения в европейските градове

Концепция за интелигентни туристически решения и образование за възрастни предлага Smart Tourism Skills (SMARTOUR). Български партньор по проекта е Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (АРР .....

Научете повече

ЗЕЛЕН И МИСТИЧЕН ДУНАВСКИ МАРШРУТ ЗА РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ

ЗЕЛЕН И МИСТИЧЕН ДУНАВСКИ МАРШРУТ ЗА РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ - ТРАНСНАЦИОНАЛНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА ПРИРОДНОТО И НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН MYSTICAL DANUBE Януари 01, 20.....

Научете повече

Тестване и оценка на съдържанието на обучението по проект DRAGGING

Във връзка с оценката и тестването на съдържанието на обучителните материали, разработени от партньорството по проект DRAGGING, бе разработен въпросник с 14 въпроса. Той бе изпратен директно до списък със заинтересовани страни, сред които общин.....

Научете повече