Новини

Втори Бюлетин по проект START-UP

Проектът Start up for Development – Старт за развитие (START UP) се фокусира върху концепцията за интелигентни градове / села и разбирането на тази концепция от общините, които прилагат интелигентни решения в своята среда.Бюлетинът може да видит.....

Научете повече

ХИБРИДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ START UP

За първи път в Пловдив се проведе хибридна партньорска среща, третата по ред,  по проекта с участието на партньорите от България, Гърция, Испания и Полша. Партньорът от Турция участва онлайн поради невъзможност от пътуване – КОВИД 19. Вод.....

Научете повече

Сертификат за енергийно обследване на сграда на ВУАРР Пловдив

Завърши  енергийното обследване за енергийна ефективност на сграда: „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“ , намираща се на бул. „ Дунав“ №78, гр. Пловдив по работен пакет WP3, D3.5.3  по проект PRO-ENERGY - Насърчаване н.....

Научете повече

ВТОРИ БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ PRO-ENERGY

ПРОЕКТ PRO-ENERGY СЕ СТРЕМИ КЪМ НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ Бюлетинът може да видите тук.....

Научете повече

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ STOB REGIONS

На 10.09.2021 се проведе онлайн партньорска среща по проект „STOB Regions-Приемственост и трансфер на бизнеса в регионите“ по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Партньорите обсъдиха предстоящите дейности, прогреса на изпълнението на Плана за действие и фи.....

Научете повече

СТРУКТУРИРАН КУРС ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ

Приключи обучението  по проекта СТРУКТУРИРАН КУРС ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ по програма Еразъм+, ключова дейност 1 – сектор „Образование за възрастни“ Седемдневното обучението се проведе в началото на м. септември във Виена, Австрия при п.....

Научете повече