START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

START UP FOR DEVELOPMENT - ОНЛАЙН СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 18 януари 2022 г. се проведе партньорска онлайн среща.

Партньорите обсъдиха напредъка на задачите по IO3 /Интелекнуален просукт 3/ и новите задачи, докладвани от Велизар Петров

Всички партньори са подготвили версията на Word на модулите, за които отговарят, както и плана на урока, въпросниците и интерактивните дейности.

Някои от партньорите трябва да завършат Power Point презентациите на модулите и методологията.

Партньорите ще изпратят втория доклад за напредъка.

Партньорите решиха да преведат модулите на родните си езици до края на февруари 2022 г. за следващата онлайн среща.

Партньорството ще има две срещи през 2022 г.: на 5-6 април в Краков и на 27-28 октомври в Испания.

Share This Artcle :

... ... ... ...