Консултантски услуги

Консултантски услуги :

 • Разработка на проектни предложения и последващо подпомагане на представителите на малкия и среден бизнес по национални и международни проекти и програми
 • Индивидуални, конфиденциални консултации във всички аспекти на започване, развитие и разширяване на собствения бизнес
 • Проучване на източници за финансиране на МСП и техните изисквания за изработване на бизнес-планове; разработване на бизнес планове и кредитни обосновки; посредничество с банкови и не банкови финансови институции
 • Проучване и предлагане на информация за нови финансови схеми за подпомагане на МСП
 • Разработване на фирмен профил и представяне на фирми
 • Управление на фирмата и човешките ресурси
 • Маркетингови анализи и проучвания
 • Идентифициране на нови пазари за местните изделия и услуги
 • Подготовка и разпространение на рекламни материали за МСП и изделията им
 • Търсене на чужди партньори за МСП
 • Осигуряване на консултанти по правни, патентни, данъчни, финансови, счетоводни, инвестиционни и кредитни проблеми, стандарти, стоки, пазари, партньори и др.